taropak
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

Poleć nas innym
Co to są opakowania ESD

OPAKOWANIA ESD

Czym są wyładowania elektrostatyczne?

Wyładowanie elektrostatyczne zachodzi przy zbliżeniu dwóch ładunków o różnych potencjałach elektrostatycznych. Przepływ elektronów jest zwykle nagły, a uwalniana energia może uszkodzić urządzenia czułe na wyładowania elektrostatyczne.

Strefa chroniona przed elektrycznością statyczną
Wszelkie pojemniki oraz urządzenia pracujące w strefie chronionej przed elektrycznością statyczną muszą mieć możliwość dokonywania kontrolowanego wyrównywania potencjałów względem uziemienia.

a1.jpg
(fot. Antalis)

Aby chronić urządzenia czułe na wyładowania elektrostatyczne przed ich niepożądanymi skutkami, należy zawsze stosować się do dwóch podstawowych zaleceń:
- urządzeń czułych na wyładowania elektrostatyczne należy używać wyłącznie w strefach chronionych przed elektrycznością statyczną (EPA), w których różnice potencjałów elektrostatycznych są zminimalizowane.
- urządzenia czułe na wyładowania elektrostatyczne powinny być transportowanie z jednej strefy EPA do innej wyłącznie w ekranowanych opakowaniach.

a2.jpg
(fot. Antalis)

CORTRONIC® to opakowanie idealnie dostosowane do urządzeń czułych na wyładowania elektrostatyczne. Dzięki rozpraszającym własnościom jego warstwy zewnętrznej oraz przewodzącej części wewnętrznej jest to materiał ekranujący przed wyładowaniami, nadający się do wykorzystywania w strefach chronionych przed elektrycznością statyczną (EPA).

a3.jpg
(fot. Antalis)

Wśród produktów wykonanych z materiału CORTRONIC® są pudła na podzespoły, pudła do transportu obwodów drukowanych, pudła do transportu układów scalonych, wewnątrzzakładowe urządzenia do obsługi obwodów drukowanych oraz produkty wykonywane na zamówienie.

Ochrona antykorozyjna:
Wszystkie opakowania chroniące przed wyładowaniami elektrostatycznymi mogą być dodatkowo wyposażone w aktywny, tymczasowy i lotny inhibitor korozji (VCI).

 

CORSTAT™         CORTRONIC®
do bezpiecznego użytkowania w obrębie i poza strefą EPA

 

CORTRONIC® ≈ 107-8 Ohm Ω w warstwie przewodzącej
                                 < 102 Ohm  Ω w warstwie ekranującej

 

Ochrona środowiska
Opakowanie CORTRONIC wytrzyma wielokrotne jego  wykorzystywanie bez utraty właściwości elektrycznych. Jest  materiałem pochodzącym z recyklingu.

a4.jpg
(fot. Antalis)

CORTRONIC® oferuje szeroką gamę produktów!

Do transportu części czułych na wyładowania elektrostatyczne:
- Opakowanie EPROM
- Pudła przeznaczone do wysyłki, z profilowaną pianką lub folią
- Konstrukcyjne pudła przeznaczone do wysyłki
- Opakowania Corpack z profilowaną pianką

Do produkcji, prac wewnątrzzakładowych oraz magazynowania:
- Pudła układane w stosy
- Tace
- Rolki i statywy na rolki
- Pudła do przechowywania otwarte lub układane w stosy
- Pudła z przegrodami
- Pudła Multibox
- Pudła typu Fifo-Box

Produkty wykonywane na zamówienie
Niektóre produkty czułe na wyładowania elektrostatyczne mają specjalne wymagania dotyczące pakowania lub obsługi. Wszechstronność CORTRONIC® sprawia, że możemy spełnić wszystkie Państwa oczekiwania, również wykonując produkty na Państwa zamówienie.

a5.jpg
(fot. Antalis)

Normy IEC i EN
Normy odgrywają ważną rolę w ograniczeniu niepewności w ocenie, wyborze i wykorzystaniu produktów oraz programów związanych z ochroną przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Obecnie w Europie obowiązującą normą jest IEC/EN 61340-5-1:2001 Elektryczność statyczna – Część 5-1: ochrona przed elektrycznością statyczną przyrządów elektronicznych - Wymagania ogólne oraz towarzysząca jej IEC/EN 61340-5-2:1999 Elektryczność statyczna – Część 5-2 Ochrona przed elektrycznością statyczną przyrządów elektronicznych. Przewodnik użytkownika. CORTRONIC® spełnia lub przewyższa wszystkie wymagania norm IEC/EN 61340-5 dotyczące pakowania urządzeń czułych na wyładowania elektrostatyczne.


Szczegółowe informacje:

Źródło: Antalis Poland Sp. z o.o. 

       atlantislogo.jpg