taropak
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

WiSpak sp. z o.o. - Materiały i urządzenia do pakowania

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Maszyny Pakujące Vincent Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

Food Pack Sp. z o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

WASTROL sp. z.o.o.

Poleć nas innym
Opakowania i odpady opakowaniowe - Znakowanie opakowań
Obowiązek znakowania opakowań na gruncie prawa polskiego nie ma charakteru bezwzględnego. Dyrektywa 94/62/WE wprowadza upoważnienie dla Komisji Europejskiej do stworzenia odpowiedniej identyfikacji i klasyfikacji opakowań, co zostało dokonane w decyzji Komisji 97/129/WE ustanawiającej system identyfikacji materiałów opakowaniowych. Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na znakowanie opakowań powinien to czynić zgodnie z tym systemem.

Oznacza to, że jest zobowiązany wskazać:

- jaki rodzaj materiałów wykorzystano do produkcji opakowania
- możliwość wielokrotnego użytku opakowania - w przypadku opakowań wielokrotnego użytku,
-  przydatność opakowania do recyklingu - w przypadku opakowań przydatnych do recyklingu.

Oznakowanie powinno być umieszczone na opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, a jeżeli rozmiary opakowania na to nie pozwalają - na dołączonej do niego ulotce informacyjnej w sposób, który nie stanowi przeszkody dla recyklingu odpadów opakowaniowych. Oznakowanie powinno być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe również po otwarciu opakowania.

Kodowanie ułatwić ma zbiórkę odpadów, ich odzysk i/lub recykling. Dla poszczególnych rodzajów opakowań decyzja komisji określa numerację i symbole. Podobnie czyni polskie prawo przenosząc częściowo postanowienia dyrektywy oraz decyzji w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie określenia wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. z 2004 Nr 94 poz. 927). Całościowe zestawienie numerów identyfikacyjnych oraz symboli unijnych i polskich można zobaczyć w części Inne dokumenty.

Ponadto na opakowaniu zgodnie z ustawą opakowaniową powinno się znaleźć oznaczenie o przydatności do recyklingu i/lub określenie o przydatności opakowania do wielokrotnego użytku.

Coraz częściej na rynku będą pojawiać się opakowania, których tworzywem będą materiały biodegradowalne. Pozwalają one na 100% recykling w postaci kompostowania lub biogazyfikacji (produkcja metanu). Po raz pierwszy w Niemczech wprowadzono nowe oznaczenie dla tego typu opakowań, które powoli przyjmuje się w pozostałych krajach. Certyfikat pozwalający na używanie znaku wydaje organizacja DIN CERTO.

Źródło: www.rcie.rzeszow.pl